Akcja – „Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym” od 21 do 27 lutego 2022r.