Komunikat dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uchodźcom.