Spotkanie dot. oferty oświatowej szkół średnich dla uczniów, którzy przyjechali z Ukrainy

16
mar
pasekukrW dniu 17.03.2022 roku o godz. 9.00 w Ośrodku Edukacji ekologicznej w Janowie Lubelskim odbędzie się spotkanie dotyczące oferty oświatowej szkół średnich dla uczniów, którzy przyjechali z Ukrainy po 24.02.2022 roku. No spotkanie zapraszamy uczniów w wielu 15-17 lat.
17.03.2022 року о 9.00 в центріекологічноїосвіти в Янові-Любельскомувідбудетьсянарадащодопропозиціїпроосвітусередніхшкілдляучнів,
якіприїхали з Українипісля 24.02.2022 року. Назустрічзапрошуютьсяшколярі у віці 15-17 років.