Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Chrzanów

4
kw.
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gminie Chrzanów

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r. obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowanym w urzędach gmin:
Lp.    
Nazwa jednostki udostępniającej lokal  
Usytuowanie lokalu    
Dni tygodnia i godziny działania punktu  
2
Urząd Gminy Chrzanów
Siedziba Urzędu Gminy
pok. Nr 21
 od 9.00 do 13.00
02.01.2023
16.01.2023
13.02.2023
27.02.2023
13.03.2023
27.03.2023
17.04.2023
08.05.2023
22.05.2023
05.06.2023
19.06.2023
03.07.2023
17.07.2023
31.07.2023
14.08.2023
28.08.2023
11.09.2023
25.09.2023
09.10.2023
23.10.2023
06.11.2023
20.11.2023
04.12.2023
18.12.2023
Materiały informacyjne link