OBWIESZCZENIA WOJEWODY LUBELSKIEGO o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej w gminie Dzwola.

6
kw.
Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Janowskiego nr 245/2017 z dnia 19 października 2017 r., znak: BOŚ.II.6740.143.2016.AG o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej EW-2 wraz z placem manewrowym i dojazdem, na działkach nr ewid. 158, 159, 160, 161/1, 2269, 162, 163, 164, 165, 166, obręb ewidencyjny 0009 – Kocudza Druga, gm. Dzwola.

LINK OBWIESZCZENIA w BIP