Pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej – Gmina Dzwola