Debata nad raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2021 rok.

20
cze

Szanowni mieszkańcy Gminy Chrzanów,

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Chrzanów przedstawił Raport o stanie Gminy Chrzanów za 2021 rok.

W związku z powyższym, na sesji  Rady Gminy Chrzanów, zaplanowanej na dzień 29 czerwca 2022 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2021 rok.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6 – 8 ustawy o samorządzie gminnym, oprócz radnych, głos mogą zabierać Mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.
 Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chrzanów, do dnia 28 czerwca 2022 r., do godziny 15:30.
W załączeniu:
  • Proponowany Wzór zgłoszenia. Wersja WORD
  • Klauzula informacyjna wersja PDF
Raport jest dostępny na stronach: