Informacja o zagrożeniach zatruciem tlenkiem węgla w upalne dni