Wyjaśnienia dotyczące wypłaty dodatku węglowego – 31.08.2022