Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz zmiany urzędowego rodzaju miejscowości.