Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Łada. 30.09.2022