Punkt wydawania Jodku Potasu 17.10.2022

17
paź

Informuje się mieszkańców, iż w przypadku wystąpienia skażenia radiacyjnego na terenie gminy  Jodek Potasu będzie wydawany w (PWTJP) zlokalizowanym w NZOZ w Chrzanowie Pierwszym nr 10 (Ośrodek Zdrowia).

jod1jod2