Zniszczenia w gospodarstwie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi – pomoc dla rodzin