III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI.

28
paź

konkors28102022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Janowie Lubelskim informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony:
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI.
Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy wiedzy z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym związanym ze stosowaniem  środków ochrony roślin, paliw i innych substancji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców wsi.
Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczeństwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań jednokrotnego wyboru – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
Szczegółowe  informacje i zasady przyznawania nagród zostały umieszczone na stronie internetowej Kasy.
W związku z powyższym Placówka zwraca się z prośbą o rozpropagowanie ww. Konkursu i wywieszenie plakatu w salach obsługi interesantów, zamieszczenie w lokalnej prasie, na stronie internetowej, itp.. Liczymy, że nasz konkurs spotka się z pozytywnym odbiorem.
Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00
W załączeniu:
1)  Plakat
2)  Regulamin.