Badania ankietowe do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów

24
lis

konsultacje

Szanowni Państwo

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów  na lata 2023-2030. Wójt Gminy informuje, że w dniach 23.11.2022-07.12.2022 r. na terenie Gminy Chrzanów przeprowadzone zostanie badania ankietowe skierowane do wszystkich mieszkańców  gminy oraz ludzi związanych z gminą Chrzanów mieszkających poza nią.

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI-link (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI-link (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112,  23 – 305 Chrzanów. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie dostępne są poprzez LINK

Wyniki badań posłużą opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy i odbudowę więzi lokalnych. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.