Wnioski o preferencyjny zakup węgla – 2022

1
gru

węgiel

Wójt Gminy Chrzanów informuje Mieszkańców, iż Gmina Chrzanów przystąpiła do zakupu węgla dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Chrzanów na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).
Poniżej został zamieszczony wzór wniosku, który trzeba wypełnić i złożyć, aby móc kupić od Gminy węgiel po preferencyjnej stawce 1 900,00  zł za tonę.
Kto i kiedy może złożyć wniosek?
 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do dodatku węglowego,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie gminy Chrzanów,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku,
 • do końca 2022 r. – maksymalnie 1,5 tony,
 • od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. – maksymalnie 1,5 tony,
 • stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku),
 • wniosek musi zostać podpisany.
 Wniosek o preferencyjny zakup węgla można dostarczyć:
 • osobiście do Urzędu Gminy Chrzanów pokój nr 12
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@chrzanowgmina.pl (należy podpisać załącznik z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl),
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci nr 112, 23-305 Chrzanów Trzeci
 • Po weryfikacji wniosku na zakup węgla pracownik Urzędu będzie informował telefonicznie o pozytywnej ocenie bądź odrzuceniu wniosku oraz trybie dalszego postępowania.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 15 8755132,  komórkowy 579 471 048 jak również mailowego na adres: usc@chrzanowgmina.pl
CERTYFIKAT JAKOŚCI SORTYMENTU GROSZEK
CERTYFIKAT JAKOŚCI SORTYMENTU ORZECH
WNIOSEK