Zasady organizacji dyżurów oraz technologii prac przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023 na drogach powiatowych

5
gru
Praca przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzona będzie w systemie jedno lub dwu zmianowym w zależności od panujących warunków atmosferycznych i występującej sytuacji na drogach z możliwością wprowadzenia trzeciej zmiany przez Dyrektora ZDP w razie uzasadnionej konieczności lub w przypadku utrudnień w ruchu. Przy utrzymujących się ustabilizowanych warunkach atmosferycznych akcja zimowa może być zawieszona i wznowiona ponownie w przypadku interwencji lub informacji od mieszkańców, policji i itp. o występowaniu lokalnie śliskości zimowej lub występowaniu opadów.
Informacje o stanie przejezdności dróg użytkownicy dróg powiatowych uzyskać będą mogli w okresie zimy
w godzinach pełnienia dyżurów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 3.00 -1 1.00 i od godz. 1 1.00 -19.00
pod bezpośrednim numerem telefonu (15) 872-28-82
lub w godz. 7 00 -15 00 pod numerem (15) 872-02-66
oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 4.00 -12.00 i od godz. 12.00 -20.00
pod bezpośrednim numerem telefonu (15) 872-28-82.
Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim