XXXVII sesja Rady Gminy Chrzanów – 29-12-2022

23
gru

Chrzanów, dnia  23.12.2022 r.

 Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 29 grudnia  2022 roku tj. czwartek o godz. 1000 w  sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Chrzanów.

Porządek posiedzenia  będzie następujący:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad,
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025,
  7. Wolne wnioski i zapytania,
  8. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mariusz Śmiszek