Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Chrzanów.

30
gru
Dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Gminie Chrzanów powstały dwie nowe instalacje fotowoltaiczne, zasilające budynki użyteczności publicznej.

fotowoltaika bup

W ramach inwestycji na budynku Urzędu Gminy Chrzanów oraz Szkoły Podstawowej w Chrzanowie zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocy 28 kWp, składające się z 31 szt. paneli fotowoltaicznych.
Koszt instalacji to 120. 171,00 zł, z czego 117 900,00 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych natomiast  kwota 2 271,00 zł to wkład własny Gminy.
Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ale także na ograniczenie środków publicznych przeznaczanych na zakup energii elektrycznej od zewnętrznych dostawców. Dzięki temu środki pozostałe w budżecie będą mogły zostać wydane na inne cele publiczne, przynosząc tym samym konkretne oszczędności i korzyści.