Zakończenie procesu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Chrzanów.

30
gru

logolubelskie

Z radością informujemy, że zakończyliśmy montaż instalacji kolektorów słonecznych, a tym samym całego projektu pn.: „ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARZE GMINY CHRZANÓW- ETAP II”, dzięki któremu w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców, zostało zainstalowanych 183 szt. instalacji fotowoltaicznych, 170 szt. kolektorów słonecznych oraz 30 szt. kotłów na biomasę, które mają poprawić komfort życia oraz obniżyć koszty uzyskania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców.
 W ramach przedmiotowego projektu został utworzony także inteligentny system zarządzania energią połączony z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych, dzięki któremu mieszkańcy m.in. mogą zgłaszać awarie on-line, a także sprawdzić informacje o produkcji energii w poszczególnych instalacjach OZE.
Wykonawcą instalacji oraz systemu zarządzania energią była firma Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kudrowice 12, 95 – 200 Pabianice, która została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach postępowania przetargowego.
Całkowity koszt realizacji projektu w Gminie Chrzanów wynosi 5 045 930,99 zł., w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 998 878,33  zł, stanowiące około 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
Niniejsze zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.