„Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki” wodno-ściekowej”

13
sty

pwob201420220

Gmina Chrzanów zakończyła inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki” wodno-ściekowej”,  która w swoim zakresie miała:
  • modernizację stacji uzdatniania wody w Chrzanowie ;
  • budowę instalacji fotowoltaicznej do zasilania stacji uzdatniania wody;
  • budowę oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie ;
  • prace modernizacyjne na sieci wodociągowej ;
W ramach modernizacji stacji uzdatnia wody w budynku hydroforni w Chrzanowie została wykonana termomodernizacja, stare pokrycie dachowe zostało wymienione na nowe, a także wykonano szereg prac wewnętrznych – zamontowano grzejniki elektryczne, pomalowano ściany, wymieniono drzwi wejściowe oraz instalację elektryczną wraz z tablicami rozdzielczymi i szafami sterowniczymi. Zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku zamontowano oświetlenie.  Cały budynek chroni nowo wykonana instalacja odgromowa.

pwob201420220v1

W zakres prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej wchodziła wymiana odcinka sieci wodociągowej na długości 262 m, a także montaż nowych zasów ( 8 szt.) oraz hydrantów pożarowych ( 18 szt.).
Dzięki zrealizowanej operacji stacja uzdatnia wody zasilana jest instalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kW, a Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrzanowie zyskała przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków, poprawiając stan środowiska naturalnego.
Całkowita wartość zadania  po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniosła  765 900,00 zł  brutto.  Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu
Gmina otrzymała 393 000,00  tysiące złotych dofinansowania. Pozostała kwota to wkład własny gminy.

pwob201420220v2

Celem przedmiotowego projektu była poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chrzanów, która przede wszystkim ma służyć tutejszym mieszkańcom i mamy nadzieję, że dzięki zrealizowanej inwestycji  tak właśnie się stało.