160. Rocznica Powstania Styczniowego – Rekonstrukcja historyczna