„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

16
lut
bele2023
Wójt Gminy Chrzanów informuje, że Gmina Chrzanów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Chrzanów, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do 08.03.2023 r.
w Urzędzie Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, pokój nr 16.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Chrzanów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę  dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie zostanie zrealizowane.