Posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chrzanów w dniu 23 lutego 2023 roku

22
lut
Chrzanów, dnia  21.02.2023 r.
Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 23 lutego 2023 roku tj. czwartek
o godz. 1600
w  sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chrzanów.
Porządek posiedzenia  będzie następujący:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Roztoczański Związek Powiatowo- Gminny”.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny”.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Chrzanów.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  8. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Mariusz Śmiszek