Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Chrzanów w 2023 roku