Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2023-2030”