Ogłoszenie w sprawie zmiany w treści ogłoszenia zamieszczonego w dniu 25.04.2023 r. dotyczącego pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę nr 622 o pow. 0,4221 ha, położonej w miejscowości Chrzanów Pierwszy 10, zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia i garażem, stanowiącej własność Gminy Chrzanów z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z możliwością świadczenia dodatkowych usług zdrowotnych w zakresie zmiany nr rachunku bankowego i daty wpłacenia wadium