I Regionalny Przegląd Pieśni Śpiewaka Ludowego Stanisława Fijałkowskiego – 29.06.2023