XLV sesja Rady Gminy Chrzanów – w dniu 7 września 2023 roku

5
wrz

Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 7 września  2023 roku tj. czwartek o godz. 900 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się  XLV  sesja Rady Gminy Chrzanów.

Porządek sesji będzie następujący:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Janowskiemu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2023 – 2030”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, części działki ewidencyjnej nr 1802 obręb Chrzanów Trzeci.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/136/2021 Rady Gminy Chrzanów z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy w formie stypendiów i nagród Wójta Gminy Chrzanów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Chrzanów.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Mariusz Śmiszek