Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2023/2024

8
wrz

Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2023/2024 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie

od 1 września do 15 września 2023 r.

Kryteria dochodowe:
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm) tj. 600zł.

WNIOSEK DO POBRANIA