XLVI sesja Rady Gminy Chrzanów

26
paź

Chrzanów, dnia  24.10.2023 r.

 
Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 31 października 2023 roku tj. wtorek o godz. 830 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Chrzanów.
Porządek posiedzenia  będzie następujący:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Śmiszek