Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”