Informacja o szkoleniu chemizacyjnym w dniu 17.11.2023

13
lis

Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2023 o godz. 9:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliniu, Malinie 28, 23-305 Chrzanów.

Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 530 318 893

Zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) o środkach ochrony roślin ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA wydawane jest na okres 5 lat.

Powyższy dokument uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest również niezbędny podczas kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w gospodarstwie.