Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z WZZ Łada – listopad 2023