Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

27
lis

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

Załącznik do zarządzenia Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r.
LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W WYBORACH W 2024 R.