Apel o prawidłową segregację odpadów komunalnych

7
gru
Gmina Chrzanów zwraca się do mieszkańców z apelem o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.
Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych), co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli wszystkich mieszkańców) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów, który z każdym rokiem jest coraz wyższy.
Ponadto system gospodarowania odpadami powinien w całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Im więcej będzie wytwarzanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) a segregacja nie będzie prowadzona prawidłowo i rzetelnie to koszty będą coraz wyższe, a tym samym stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców.
Przypominamy, że za brak prawidłowej segregacji Gmina będzie zmuszona naliczyć dla takiej nieruchomości dwukrotnie podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Liczymy, że powyższy apel zostanie odebrany przez Państwa ze zrozumieniem i zaczniemy się do niego stosować – dla dobra wszystkich mieszkańców.
Zasady prawidłowej segregacji w załączeniu. W razie wątpliwości dotyczących prawidłowej segregacji prosimy dzwonić do Urzędu Gminy tel. 15/8755132
segregacja2023