Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Gminie Chrzanów

18
gru
Na terenie Gminy Chrzanów w 2024 r. kontynuowana będzie nieodpłatna pomoc prawna, która obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Pomoc prawna udzielana będzie w punkcie nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Chrzanów w co drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.00.
Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, jest wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod numerem telefonu: 669-774-300 (codziennie w godz. od 07:30 do 15:30) lub za pośrednictwem email: npp@powiatjanowski.pl
Terminy spotkań na najbliższy rok:
15 stycznia 2024
29 stycznia 2024
12 lutego 2024
26 lutego 2024
11 marca 2024
25 marca 2024
08 kwietnia 2024
22 kwietnia 2024
06 maja 2024
20 maja 2024
03 czerwca 2024
17 czerwca 2024
01 lipca 2024
15 lipca 2024
29 lipca 2024
12 sierpnia 2024
26 sierpnia 2024
09 września 2024
23 września 2024
07 października 2024
21 października 2024
04 listopada 2024
18 listopada 2024
02 grudnia 2024
16 grudnia 2024
30 grudnia 2024