XLVIII sesja Rady Gminy Chrzanów

21
gru
Chrzanów, dnia  20.12.2023 r.
Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 28 grudnia 2023 roku tj. czwartek o godz. 1130 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Chrzanów.
Porządek posiedzenia  będzie następujący:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Chrzanów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów do roku 2030.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                            /-/ Mariusz Śmiszek