Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

29
gru
Informujemy, że na mocy aneksu zawartego 30 września 2022 r. do porozumienia z dnia 12.07.2019 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Chrzanów, w Urzędzie Gminy Chrzanów nadal funkcjonować będzie Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze. Mieszkańcy Gminy Chrzanów zainteresowani pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” otrzymają tu niezbędne informacje oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków.
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się
w Urzędzie Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, pokój nr 16.
Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu, tj.:
wtorek: 7:30-12:30
czwartek: 10:30-15:30
Informacje udzielane są osobiście w urzędzie oraz telefonicznie pod nr tel. 15/8755132
Program „Czyste Powietrze”
Celem  Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Ile?
Dotacja może wynosić do 40 % kwoty netto dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 70 % kwoty netto (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 100 % kwoty netto (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Szczegóły dotyczące Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronach internetowych:
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html
Program „Czyste Powietrze” w Gminie Chrzanów w liczbach (stan na dzień 29.12.2023 r.)
  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 57
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 25
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 093 298,78 zł