Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Łada do Osy.