Powstanie Styczniowe 1863-1864 – Pamiętamy o bohaterach. Rekonstrukcja historyczna 28 stycznia 2024