XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów

30
sty
Chrzanów, dnia  25.01.2024 r.
Informuję mieszkańców Gminy Chrzanów, że w dniu 31 stycznia 2024 roku tj. środa o godz. 930 w sali narad budynku Urzędu Gminy (Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów) odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Chrzanów.
Porządek posiedzenia  będzie następujący:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przedłożenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Mariusz Śmiszek