Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów do roku 2030

8
lut
Wójt Gminy Chrzanów informuje, że z dniem 25 stycznia 2024 r. weszła w życie Uchwała Nr XLVII/268/2023 Rady Gminy Chrzanów z dnia 28 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chrzanów do roku 2030.
Przyjęta uchwała stanowi podstawę do opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chrzanów do 2030 roku, dzięki któremu można będzie podjąć kompleksowe działania rewitalizacyjne na najbardziej zdegradowanych obszarach gminy tj. na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w procesie opracowywania GPR.
Szczegółowe informacje o formach i terminach włączenia mieszkańców w proces opracowywania GPR:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrzanów  w zakładce „REWITALIZACJA”
– na stronie internetowej Gminy Chrzanów w zakładce „REWITALIZACJA”