Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Gminy Chrzanów w sprawie OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI Gminy Chrzanów.