Konsultacje społeczne dotyczących projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CHRZANÓW DO 2030 ROKU