obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej