Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa

22
lut

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od towarów i usług.

Pierwsze składanie deklaracji i pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane za I kwartał 2024 r.  

Przedstawiając powyższe, w załączeniu przekazuję ulotkę informacyjną dotyczącą deklaracji i wpłat na FOR.  Uprzejmie proszę o jej opublikowanie na stronie internetowej Państwa instytucji oraz ewentualne wydrukowanie i umieszczenie na tablicach ogłoszeń w celu dotarcia do jak największej grupy osób, której dotyczy wprowadzony  obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz.

Anita Łukasiewicz-Borys
Główny Specjalista
Wydział Rozwoju Rynków Rolnych OT Lublin
+48 81 536 37 20
+48 660 730 891
www.kowr.gov.pl

ulstr122022024

ulstr222022024