Oferta realizacji zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Legion”.