Ogłoszenie Wójta Gminy Chrzanów o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej. – marzec 2024

25
mar

Wójt Gminy Chrzanów ogłasza:

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Chrzanów w 2024 roku.

link do BIP