Archives - kwiecień 2024

30
kw.

Majowe święta – dni, o których należy pamiętać

 Majowe Święta Narodowe w Polsce to wyjątkowy czas, kiedy obchodzone są trzy ważne święta, każde z nich mające swoje unikalne znaczenie i historię. 1 Maja – Święto Pracy- Początki tego święta sięgają wydarzeń z 1886 roku w Chicago, gdzie robotnicy protestowali przeciwko niewłaściwym warunkom pracy. W Polsce Święto Pracy jest obchodzone od 1890 roku i upamiętnia walkę… Continue Reading Majowe święta – dni, o których należy pamiętać

29
kw.

Pierwsza sesja Rady Gminy Chrzanów w kadencji 2024-2028 zwołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie II

Informacja w LINKU do BIP

17
kw.

Wyniki wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w Gminie Chrzanów – 2024

16
kw.

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie  ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 – współfinansowanego ze środków pochodzących z  Funduszu Solidarnościowego.  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności… Continue Reading „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

12
kw.

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Zapraszamy do IX edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu… Continue Reading IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

5
kw.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Chrzanów w 2024 roku.

INFORMACJA w LINKU BIP

4
kw.

Dodatek osłonowy w Gminie Chrzanów – przypomnienie kwiecień 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie przypomina, że termin składania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego upływa z dniem  30 kwietnia 2024 r., a wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Warunki przyznania dodatku osłonowego Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024… Continue Reading Dodatek osłonowy w Gminie Chrzanów – przypomnienie kwiecień 2024

2
kw.

Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że na mocy aneksu zawartego 30 września 2022 r. do porozumienia z dnia 12.07.2019 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Chrzanów, w Urzędzie Gminy Chrzanów nadal funkcjonować będzie Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze. Mieszkańcy Gminy Chrzanów zainteresowani pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” otrzymają tu niezbędne informacje… Continue Reading Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”